Beste ouders,

Zo eens per jaar is het tijd voor een algemene evaluatie. 
Voor u ligt een korte vragenlijst met daarin een aantal vragen over Authiek. 
Uw input is voor ons van wezenlijk belang. Aan de hand van de resultaten kunnen wij waar nodig veranderingen en/of verbeteringen doorvoeren. 
Graag vragen wij dan ook een paar minuten van uw tijd. U kunt de vragenlijst via deze pagina invullen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Team Authiek

  Klanttevredenheidsonderzoek 2019

  Alle velden gemarkeerd met * zijn vereist.

  Voornaam *:
  Tussenvoegsel:
  Achternaam *:

  Hoe bent u met Authiek in contact gekomen?*  Hoe vaak bezoekt u onze website?*


  Hoe vaak bezoekt u de facebook pagina van Authiek?*


  Op Special Weeks en in de weekenden is er een groepsapp actief, waarin alle ouders en medewerkers van Authiek informatie en fotos met elkaar kunnen delen. Is dit voor u een prettig communicatie middel?*


  In het onderstaande schema staan een aantal zaken die betrekking hebben op Authiek. Wilt u voor elk van de items aangeven in welke mate u daar tevreden dan wel ontevreden over bent?

  Zet een kruisje in het betreffende vakje.

  Bereikbaarheid/contact*

  Betrouwbaarheid*

  Deskundigheid*

  Klantvriendelijkheid*

  Flexibiliteit*

  Klachtenafhandeling*

  Sfeer*

  Caren Zorgt*

  Bereikbaarheid locatie*

  Zorg/hulpverlening*

  Verslagen*

  Besprekingen*


  In welke mate zou u behoefte hebben aan een maandelijkse of tweemaandelijkse bijeenkomst van ouders en begeleiders waarbij op een informele wijze allerlei zaken uitgewisseld kunnen worden? Dus zowel tussen begeleiders en ouders als tussen ouders onderling.*

  Zo ja, in welke mate zou u daar tijd voor vrij willen maken?


  Als u Authiek zou omschrijven aan een familielid, vriend of kennis, hoe zou u dit doen?*

  Mist u iets in ons zorgaanbod? Zo ja, wat?*

  Heeft u behoefte aan workshops/cursussen? Zo ja, op welk gebied?*


  Wij vragen 10 euro per weekend en/of vakantieweek: Deze bijdrage wordt gebruikt voor entree, materiaal en activiteiten. Bij meerdere kinderen of wanneer de bijdrage te belastend is, zijn er in overleg (gedeeltelijke) vrijstellingen.

  Hoe zou u deze bijdrage willen betalen?*

  Voor welke methode van betaling zou u de voorkeur hebben?*


  Heeft u nog opmerkingen/aanmerkingen/verbeterpunten of andere zaken die u graag wil delen met ons?


  Doordat u dit formulier invult via onze website verwerken wij uw gegevens. Hoe wij omgaan met het verwerken van uw gegevens vindt u terug in onze Privacy statement