Ouderschap na scheiding


Een scheiding is voor alle betrokkenen vaak een emotionele gebeurtenis. Na de scheiding blijf je nog steeds ouders van je kind(eren). In het geval dat dit een kind met extra zorg betreft kan het nog ingewikkelder zijn om dit goed in te vullen. Tegenstrijdige gevoelens zijn lastig voor kleine en grote mensen. Ook kan een kind met autisme of een andere ontwikkelingsstoornis extreem reageren of alarmerend gedrag vertonen. In de begeleiding bieden we hulp om een nieuwe manier te vinden om het ouderschap in te vullen voor jullie kind(eren). Ook is er hulp voor de kinderen beschikbaar om de scheiding een plek te geven en weer goed verder te kunnen in de nieuwe situatie.

Ouderbegeleiding


Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouder(s) die een of meerdere kinderen opvoeden met autisme of een andere ontwikkelingsstoornis. Een diagnose kan helpen om te weten waar gedrag of een stagnatie in de ontwikkeling vandaan komt. Daarna begint het invullen van de vraag hoe je als ouder je kind kunt helpen. Maar ook hoe de rest van het gezin en de relatie tussen de ouders zich daarin verhoudt. Samen brengen we het gedrag en de ontwikkeling van het kind en de gezinssituatie in beeld. Van daaruit kijken we wat er nodig is en hoe we dit kunnen realiseren. Het doel is dat ouders weer genieten van hun kinderen en elkaar en weten hoe ze hun kind(eren ) kunnen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Met of zonder autisme. Praktische adviezen naast een goed inzicht wat zich in het kind afspeelt. Humor, daadkracht geduld, kennis en enthousiasme staan hoog in het vaandel.

Individuele begeleiding


Deze kan geboden worden aan volwassenen met autisme of partner of familieleden van een volwassenen met autisme. Voor volwassenen met autisme bieden we naast praktische ondersteuning thuis ook tools om meer regie te kunnen voeren over het eigen leven. Helpen om zicht te krijgen op je persoonlijkheid en manieren vinden en ontwikkelen om zo autonoom mogelijk te kunnen functioneren. Maar ook met voldoende steun, zodat er een goede balans ontstaat waarin de kwaliteit van leven voorop staat. Ook het bevorderen en in stand houden van de emotionele gezondheid en de interactie met anderen is een belangrijk onderdeel van de begeleiding.

Bij volwassenen die leven met een partner of familielid met autisme kunnen er veel vragen bestaan. Ook kan het autisme een grote impact hebben op de relatie. In de begeleiding kijken we naar jouw specifieke situatie en brengen we in kaart waar behoefte is aan uitleg en verandering. In stapjes werken we aan herstel en nieuwe manieren van invullen van de relatie op een manier waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Naast inzicht en reflectie geven we realistische en praktische adviezen.
Belangrijk uitgangspunt is dat er weer grond is om te genieten van jezelf, de relatie en van elkaar.