Naschoolse begeleiding

In ons ruime villa midden in de mooie bossen van Hollandsche Rading, vinden onze kinderen een heerlijke prikkelarme omgeving om te spelen, te genieten, te leren, te sporten en zelfs ook om te slapen. We organiseren regelmatig leuke activiteiten, zowel binnen als buiten en binnenkort start een heuse fotoclub. Per dagdeel zijn er maximaal zes kinderen. Wij bieden een veilige omgeving waarbinnen acceptatie, plezier en spel de basis vormen om spelenderwijs te groeien. Vanuit ons specialisme richten wij ons op de emotionele en sociale ontwikkeling van de kinderen. Ons doel is om kinderen mentaal sterk te maken. Ze te leren hun eigen keuzes te maken. Om zo vanuit een gezonde eigenwaarde plezier te vinden in het contact met anderen.

We werken nauw samen met de ouders, school en andere hulpverleners. Samen ondersteunen we elk kind zo goed en compleet mogelijk in zijn of haar ontwikkeling. Ons uitgangspunt is dat ieder kind uniek is en de kans verdient om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Na observatie en intake wordt van elk kind een basisverslag gemaakt met daarbij doelstellingen voor ontwikkeling. Dit basisverslag wordt halfjaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld en aangevuld. Wekelijks ontvangen de ouders het doelenschema, waarin wordt aangegeven hoe en aan welke doelen die week is gewerkt.