Individuele begeleiding

Naast de naschoolse begeleiding bieden wij ook individuele begeleiding aan kinderen die een specifieke uitdaging ervaren. Dat kan van alles zijn, een kind dat stagneert in de ontwikkeling of zich ergens voor schaamt, een kind dat worstelt met een specifiek thema (bijvoorbeeld bij scheiding, verhuizing, andere school, maar ook het zich ‘’anders’’ voelen of als het thuis even niet vlot in de omgang met broertjes en zusjes , etc. ). Individuele begeleiding kan zowel plaatsvinden op onze locatie als in de thuissituatie of op school. Ook hier geldt dat wij uitgaan van maatwerk en dus in nauw overleg met de ouders en/of andere instanties de doelstellingen formuleren.
Vanuit onze expertise biedt Authiek ook specialistische begeleiding zoals:

  • Speltherapie
  • Begeleiding Son-Rise thuisprogramma
  • Marte Meo begeleiding (begeleiding voor thuis en op school met videobeelden)

Voor meer info kunt u contact met ons opnemen.